Vriendencomité

Leeftijd: 
18+

Het oudercomité (ook wel vriendencomité genoemd) werd opgericht na de verwoestende brand van 1975. Lees hierover meer in de geschiedenis van onze vereniging. Toen werd immers overduidelijk dat ook een jeugdvereniging zich toch best weet geruggensteund door een kern van volwassenen.

Het oudercomité bestaat uit ouders van leden en uit ex-groepsleiding die als voornaamste bedoeling hebben de leiding bij te staan.

Ze evalueren in regelmatige vergaderingen de algemene werking en helpen een handje (zeg maar "hand"!) bij diverse activiteiten zoals de scoutsfuif, de pannenkoekenbak (ten voordele van Broederlijk Delen) en natuurlijk op de OpenKampDagen.

Bestuur oudercomité: