Trek uw spoor 1960 - 1961

Aalmoezenier Jef Fobert
Groepsleiding Roland Ghijs
Welpen Louise-Marie
Jongverkenners en Verkenners Resteigne

Het scoutsjaar werd ingezet met 48 leden. De eenheidstroep werd gesplitst in een jongverkenners- en een verkennerstak. De Flits, een tweemaandelijks groepsblad waarin iedereen zijn verslag over de activiteiten kwijt kon, zag het levenslicht. Een citaat uit het eerste nummer geeft aan dat de redacteur helemaal weg was van de actualiteit van het ogenblik: "Wij hebben dit blad als een nieuwe spoetnik in deze adventstijd afgeschoten, zorg ervoor dat het zijn baan blijft volgen door uw stootkracht."

Op de derde toneelavond speelden de welpen het stuk "Kapoen" en de jongverkenners, verkenners en leiding "En nu 'n yell voor de A.P.L.". Er werd deelgenomen aan de cross-country voor jeugdbewegingen in Zingem.

De aalmoezenier bracht de blijden tijding dat het deel van de pas opgevulde Oude Scheldearm achter het klooster speelterrein van de scouts werd. In de haven van Rotterdam werden twee nieuwe kleine houten bungalows gekocht. Na maandenlang hard werken werd het welpenlokaal plechtig ingehuldigd op 21 augustus. De dag begon met een eucharistieviering, en ging verder met een optocht en de eerste succesrijke Vlaamse Kermis.

Het welpenkamp ging door in het prachtig kader van de Kongohoeve in Louise-Marie. Tijdens de opvoering van een toneelstukje kreeg Bernard De Jaegher de lachers op zijn hand door plots uit het stuk te verdwijnen om te gaan plassen, en naar de leidsters van op afstand verontschuldigend "'t es van den honger" te roepen