Speel het spel 1970 - 1971

Aalmoezenier Jef Fobert, vanaf februari Jan Vander Beken
Groepsleiding Luk Schelstraete
Groepskamp Kalmthout

Na 14 jaar dienst nam E.H. Jef Fobert afscheid van een levenswerk. Een stuk tekst uit die tijd: "Dankzij zijn dynamisme heeft de groep in de loop van de jaren vaste vorm gekregen. De jeugdbeweging heeft door zijn toedoen de mensen van Ename dichter bij elkaar gebracht. Elk jaar opnieuw stond hij met een veranderende leidersploeg en elk jaar opnieuw moest hij net als andere zich aanpassen aan andere ideëen en een andere mentaliteit." De groep is blijvend dankbaar voor zijn voortrekkersrol; wat hij voor mekaar heeft gekregen in het Ename van toen blijft doorwerken tot vandaag.

Jan Vander Beken werd in februari als nieuwe aalmoezenier welkom geheten, en Luk volgde Toon op als groepsleider. Lene volgde Tine op, die districtsakela werd. in die functie kon ze fier zijn op de Enaamse welpenhorde, die op een kleinkunstfestival de tweede plaats wegkaapte op 12 deelnemende groepen. Norbert Audooren werd takleider van de jongverkenners, Etienne Ceusters van de verkenners en Marnix Provost van de voorstam.

Als tussendoortje het programma van het groepsfeest:

welpen: Micky-Mousedans voorstam: Het sprookje van de consumptiemaatschappij (toen al!) jongverkenners: Er was eens een kabouter, die droomkabouter genoemd werd (met een intensieve voorbereider op de kamer van de groepsleider) kapoentjes: Een dag in de kabouterwereld. verkenners: Snowy White en de Seven Dwergies. De Flits herrees onder de benaming "Die goeie ouwe Flits" met Patrick, Clement en Herman als redactie. De andere helft van de voorstam, namelijk Jean-Pierre, Eddy en Robert stonden in voor het beheer van het materiaal. Het kampterrein aan de Markgraaf in Kalmthout (met Etienne Ceusters als verkennershopman) was zo klein dat men eerst vreesde dat men de tenten in de bomen moest hangen. Er werd 's avonds gezwommen en "kwaksido" gespeeld in een prachtig vennetje op de Kalmthoutse Heide. De welpen zongen van "O Kristientje de rozen zullen bloeien, ook al zie je Honoré niet meer." De voorstam besloot erg dapper een overlevingstocht op de Heide aan te vatten, maar na een paar uur kropen ze van de kou beteuterd al weer de tent in. Wel toonde Jean-Pierre hoe een konijn moest gestroopt worden.

Een gevaarlijk spelletje met een niet ontplofte obus bij de jongverkenners liep uit op een bezoek van de ontmijningsdienst. Norbert maakte "onder de mikke steken" erg geliefd.

Een greep uit de weetjes:

Marcel nam tijdens de overgang in de bossen van D'Hoppe snikkend afscheid van zijn jongverkenners. Deze laatste werden aan de rand van het Bos t'Ename tijdens een avondspel geconfronteerd met Jack The Ripper en de Man met de Alpenmuts, waarbij Geert Van Hauteghem onzacht in een prikkeldraad belandde. Het dorpsspel "Kriko" had als thema "Spel zonder grenzen". In november werd eindelijk de waterleiding aangesloten, en er kwam een scheidingsmuur tussen de lokalen van verkenners en jongverkenners. Het scoutsorkest werd zelfstandig. De verkenners hadden een serieus debat met de gidsen van Asper. De laatste Vlaamse Kermis vond plaats.