In samenspraak 1995 - 1996

Aalmoezenier Amand Durieu
Groepsleiding Wim Goemaes en Guido Ronsse
Welpen Sint-Niklaas
Jongverkenners Kleine-Brogel
Verkenners Rijkhoven
Jin Rijkhoven en Kleine Brogel

Voor het eerst sinds lang werd het nieuwe jaar geopend met de aanwezigheid van de groep op Herfstontmoeting. Jongverkenners en verkenners doen mee aan een grote boomplantactie in het Bos t’ Ename. Guido Ronsse haalde de cover van het ledentijdschrift Over en Weer. Voor de eerste keer kreeg de groep door een goede vertegenwoordiging in de jeugdraad een flink pak subsidies van de stad, en de leiding bemande een levende kerststal na de middernachtmis. We gingen op leidersweekend naar de pastorij van Welden alwaar een nieuw voetbalspel werd uitgevonden.

Het 40ste scoutsjaar werd uitbundig gevierd met onder andere de startdag op 3 maart waar de aloude stoemp nog eens werd klaargemaakt. Er was ook een prachtige foto- en diatentoonstelling bij Meubelen Dubois. Later op het jaar werd opnieuw een dropping voor de ouders georganiseerd.

De daguitstap ging naar Bellewaerde. Op den OKD blonk Puttie uit op de 60-70-fuif en kwam Chris –“Hey Jude”- Hageland de tent in vuur en vlam zetten. Het free-podium was er een met de beste momenten uit het verleden.