Samen met anderen 1966 - 1967

Aalmoezenier Jef Fobert
Groepsleiding Romain Battiau
Groepskamp Bouillon
Gidsen Opbrakel

Mede onder impuls van pastoor Brisard, en met Mariette, Christine, Rita en Trees als leiding, werd er naast de scouts ook een gidsengroep opgericht. Na een tijdje vergaderd te hebben op Mariettes slaapkamer, werd het oud gemeentehuis in gebruik genomen als lokaal. Marleen volgde Francine op als Akela. "De Flits" hield tijdelijk op te bestaan.

Op 26 februari werd het tienjarig bestaan van de scouts gevierd met het volgende programma:

  • Kapoentjes: "Ik ben ne keer naar Brussel geweest" (de zevensprong)
  • Welpen: "Daar was lestmaal een kwezelken"
  • Jongverkenners: Uitbeelden van "Vlinder" en "Oempapa"
  • Gidsen: Uitbeelden van "Chanson de Lara" en "Negro Spiritual"
  • Verkenners: T.V.-nieuws Stam
  • Voorstam: "Heer Halewijn" Guy en Norbert: "De verjaardag"

Op kamp in Bouillon werden de jongverkenners tijdens de groepstocht bij het doorwaden van de Semois overvallen door een zware hagelbui, met "stenen zo groot als duiveneiers". De foeriers Gomard en Robert hadden Hectors camion nodig om achter een pakje boter te gaan.