Met lijn en kleur 1962 - 1963

Aalmoezenier Jef Fobert
Groepsleiding Roland Ghijs
Welpen Opbrakel
Jongverkenners en Verkenners Macon

Louis De Clercq trad in het huwelijk, een half jaar later gevolgd door zijn zus Cecile, waardoor de groep zijn tweede Akela verloor. Uit een tekst van toen: "Sinds de stichting van de St.-Laurentiusgroep heeft ze zonder verpozen, vol ijver en met een jong idealisme haal welpen de weg gewezen in de djungel. Zij heeft van de St.-Laurentiushorde een horde gemaakt die mag gezien zijn in het district. Van haar hebben ze de richtlijnen gekregen om als Mowgli de djungel te exploreren." Agnes volgde haar op als Akela

De groep breidde uit met de voorstam, waardoor het ledenaantal steeg tot 86. Op kamp in Macon, met drie patrouilles, lanceerde Gomar het gezegde "Beethoven in Bikini".

De weetjes:

Eric De Cordier deed de schrik van zijn leven op toen er op het dorpsspel van de welpen iemand verdwenen bleek te zijn. Toon nam deel aan de IIe Wereldjamboree in Hellas en hield blijkbaar van schaatsen op het water. Marc, Martin en Guy volgden inleidingscursus. W.N. had een voorliefde voor alles dat naar de naam "Lieske" luisterde.