Jouw gift, geestdrift 1974 - 1975

Aalmoezenier Hugo Leys
Groepsleiding Kristien Decuypere
Welpen Westouter
Jongverkenners en Verkenners Koersel

De Jin had Herman als takleider en richtte voor het eerst een T-Dansant in. Norbert Audooren werd hopman van de verkenners.

Het jaar werd overschaduwd door de brand in het tweede lokaal in de nacht van donderdag 12 op vrijdag 13 juni. De slechte tijding zorgde op die bewuste morgen voor vele beteuterde gezichten en ingehouden tranen. De brand was de onmiddellijke aanleiding voor de oprichting van het vriendencomité, bestaande uit ouders en oud-scouts, en met Pieter D'Haeyer als energiek voorzitter. Het doel was de heroprichting van het lokaal, een onderkomen voor de kapoentjes en de begeleiding van de gemengde werking in die tak. Met het oog op financiering werd een groot bal gegeven in de zaal van St.-Lucas.

De welpen gingen tijdens hun kamp op dagtocht naar Bellewaerde. Op het jongverkennerskamp kreeg Patrick de onsterfelijke bijnaam "Sauciske" omdat men na de verdwijning van een deel van het kampgeld een paar dagen noodgedwongen worst voorgeschoteld kreeg. Peter luisterde er voor het eerst het kampvuur op met zijn gitaar. De verkenners hielpen in januari en februari mee aan de eerste knotwilgen-kap-aktie in Vlaanderen. Op patrouilletochtkamp in Koersel stapte één patrouille 's nachts en sliep overdag