Het gaat van je zelf 1975 - 1976

Aalmoezenier Hugo Leys
Groepsleiding Kristien Decuypere
Groepskamp Rhisnes

O.a. door de start van de gemengde kapoentjes steeg het ledenaantal tot 98, en er werden nieuwe patrouilletenten aangekocht. Verkenners en Jin hielpen terug mee aan een knotwilgen-kapactie aan de bosrand samen met milieuverenigingen. De Jin resideerde in het oud gemeentehuis en organiseerde een succesrijke kleinkunstavond met een optreden van Jan De Wilde.

Eddy en Guido moesten als piepjonge jinners net voor het kamp de verkennerleiding overnemen van Mark en Clement. Eddy Bostijn maakte culinaire stompie klaar. De jongverkenners maakten er een mooie tweedaagse in een wijde straat rond de kampplaats, en er ontwikkelde zich op kamp een plezante kookrivaliteit tussen de patrouilles van Donald en Peter. Ronny kreeg een tsjoesplekke van Hugo als gevolg van een wespesteek.

Verder ging er dat jaar erg veel aandacht naar de heropbouw van het tweede lokaal, waar door een beperkte ploeg met grote ijver aan gewerkt werd. De steunkaartenverkoop liep als een trein. Het werd plechtig ingehuldigd op de Open Kampdag van 22 augustus, tijdens de viering van 20 jaar scouts Ename. Er trok voor de eerste keer een stoet door het dorp en er was een kabelspoor over het scoutsterrein.

Een bijzonder moment was de groepsformatie, waarbij de vlaggengroet werd gebracht door alle aanwezige ex-groepsleiders, en de groep werd toegesproken door burgemeester Thienpondt en pastoor Steel. 's Avonds speelde het oud-scoutsorkest en zong Francine.