Het eerste zicht voorbij 1989 - 1990

Aalmoezenier Amand Durieu
Groepsleiding Peter Vanaelst en Walter Audooren
Welpen Sint-Andries
Jongverkenners en Verkenners Bérisménil

De welpen gingen op weekend naar Bredene, en later ging ook de leiding er op weekend. Het oudjesfeest draaide rond Walters verjaardagsshow. Tsoeleke ontpopte zich tot Eddy Wally. De daguitstap ging naar het Boudenwijnpark, en er was een aparte kapoenenmis. De welpen gingen 's nachts op kamp op konijnenjacht, en de verkenners bouwden in Bérisménil prachtige hutten, gedekt met varens. In de stoet van de OKD, die alles van doen had met scheepvaart, liepen een paar vissers-oud-scouts mee met een karikolenkar.