Graag gedaan 1998 - 1999

Aalmoezenier Amand Durieu
Groepsleiding Guido Ronsse, Katrien Vanmoldergem en Christophe Verheuen
Kapoenen Westende
Welpen Oostende
Jongverkenners Böllingen
Verkenners Tsjechië
Jin Hongarije

Dit zal het laatste jaar worden voor Guido en Christophe die in schoonheid willen eindigen. De wisselbeker van de jeugdraadcup werd niet definitief binnengehaald, er werd verloren van de Chiro van Melden via de penalty’s. Er werd gestart met de plannen en de bouw van het nieuw lokaal, nu beter bekend als de mastworp, waar de jin en onze oudscoutsbeweging onderdak vonden. Aan het einde van het jaar werd deze plechtig ingehuldigd.

Het ledenaantal steeg tot net over de 180, een maximum zo bleek al gauw na enkele vergaderingen. Bari won een bowling met de leiding overtuigend en de daguitstap ging opnieuw naar Bellewaerde. Dat jaar won Bari ook de beruchte eerste editie van Gotcha met verschillende sublieme verkleedpartijen.

De OKD had als thema muziek en La Cuenta kwam een tweede maal optreden op ieders verzoek.