Gewoon buiten, buitengewoon 1976 - 1977

Aalmoezenier Hugo Leys
Groepsleiding Herman D'Haeyer
Groepskamp Bocholt

Omdat de jaarwerking van de jongverkenners rond voertuigen draaide, kwam er bij de overgang op het Enameplein een draagstoel aan te pas. Herman nam het groepsleiderschap over van Kris. Het leidersweekend had plaats in Ronse onder het thema "Ontmoeting met mekaar", en in december was er naar aanleiding van het jaarthema een natuurwandeling. Volksdansen was in dus werd er op het oudjesfeest gehupst.

Omdat de gemende werking steeds meer vorm kreeg (de welpen werden gemengd met Annie als Akela) werd een ouderbijeenkomst georganiseerd. De welpen gingen o.a. op weekend naar Opbrakel. De jongverkenners gingen op het veld van Edelare winnen tegen de KSA van Oudenaarde met zware 11-1 cijfers, en de Jin ging op weekend naar Mater in carnavalstemming.

Met Willy als leider ging de Jin trouwens ook voor de eerste keer mee op kamp. De jongverkenners (met de twee Johans en Fred) maakten op de boerderij een kalving mee en deden volop aan boogschieten. De verkenners (met Mark en Eddy) staken op tweedaagse de grens over. De verschillende patrouilles spraken stiekem af aan de kerk in Weert, maar Weert bleek vier kerken te tellen. Iedereen volgde op de radio hoe Van Impe de ronde won. Een volleybalmatch tegen een groep Nederlandse toeristen werd glansrijk gewonnen. Ook hier legden sommige leiders en foeriers amoureuze contacten, zelfs in die mate dat er onverwachte kandidaten opdoken om op de camion te wachten. Simonne, Tiny en Marie-Alice publiceerden later hun kampverslag in het Laureintje.

Tijdens de OKD werd het Bos t' Ename overrompeld door 240 wandelaars en 10 natuurgidsen. De verkenners mochten zich tijdens hun nummertje uitleven in taartwerpen, en er was een optreden van Kadrill. Jaap fronste zijn wenkbrauwen toen hij de volgende morgen constateerde dat een paar leiders zichzelf met hun slaapzak meer in dan naast het kampvuur hadden gelegd. De Herfstontmoeting sloot zoals elk jaar het scoutsjaar af met nieuwe moed.