Durf en doe 1956 - 1957

Aalmoezenier Jef Fobert
Groepsleiding Roland Ghijs
Welpen Louise-Marie
Jongverkenners Remouchamps
Eenheidstroep 4-daags kamp in Ronse (Hotond)

E.H. Jef foubert, aalmoezenier van St-Walburga Oudenaarde, nam tijdens de Pinksterfeesten in 1956 contact op met Roland Ghijs, Enamenaar maar vaandrig bij de jongverkenners van St.-Bavo Zingem. Samen besloten ze ook in Ename met scouting te starten. In augustus gingen Roland, Romain en een paar mensen van Ename en Zingem voor een driedaags kampje naar D'Hoppe. Na een oproep in het parochieblad, werd er officieel gestart met een eerste vergadering in oktober op de weide van "Boerke" (André Vanmeirhaeghe) achter het toenmalig café St.-Laurentius.

Roland was leider van de welpen en van de eenheidstroep, en kreeg vooral technische assistentie van de Oudenaardse leiding, met name van Karl en Luk Petre. Rolands zuster Rolande nam wat later de welpen voor een tijdje over, en Romain Battiau werd vaandrig. Het eerste lokaal was bij Roland in de poort (Generaal Mechierstraat). Later verhuisde men naar de Abdijsteeg bij "Filie" (Theophiel Van Den Berghe), in het achtergebouw van wat nu een bloemenwinkel is.

De (paar) welpen gingen op kamp met de welpen van Zingem naar Louise-Marie. In het archief van Zingem is een brief van Roland Ghijs bewaard, waarin hij aan de hopman meldt dat vier jongens uit Ename mee zullen gaan op kamp naar Remouchamps, namelijk Marc Adam, Martin Gijselinck, Marcel Van Dorpe en Adelin Vanden Borre, evenals vaandrig Romain Battiau. We citeren: "Ik denk niet dat één van hen als P.L. (PatrouilleLeider) kan aangesteld worden. Wel zou ik, indien dat mogelijk is, Marc Adam aanstellen als H.P.L. (Hulp-PatrouilleLeider) alhoewel deze nog zeer jong is." Aldus geschiedde, want Marc werd H.P.L. bij de patrouille van de Herten. Martin Gijselinck kwam in de patrouille van de Hazen terecht met Wilfried Vander Meersch (die meer dan 20 jaar later in Ename op de proppen zou komen) als H.P.L.

Daarnaast hield de eenheidstroep ook zelf nog een 4-daags kampje op de flank van de Hotond in Ronse.