Bouw nieuw 1963 - 1964

Aalmoezenier Jef Fobert
Groepsleiding Roland Ghijs, vanaf maart Romain Battiau
Welpen Opbrakel
Jongverkenners en Verkenners Resteigne

De gewoonte om op de laatste zondag van oktober met zoveel mogelijk scouts in uniform de mis en het lof bij te wonen, werd aangevuld met een daaropvolgend dorpsspel. Op de woensdag van de Goede Week hield men een kruisplanting. Voor de eerste keer werd de Enaamse derde leeftijd uitgenodigd voor een oudjesfeest.

Op 7 maart trad Roland Ghijs in het huwelijk na bijna 8 jaar groepleiderschap. In de Flits werd Roland in de volgende bewoordingen bedankt: "Dankzij uw doorzettingsvermogen, uw karaktervastheid hebt gij vooral in de eerste jaren een stempel gedrukt op de St.-Laurentiusgroep en stevigheid gegeven aan de eenheidstroep (= jongverkenners en verkenners nvdr). Uw vaste hand, uw onbuigzaamheid, dat is de redding geweest van de beweging in de eerste jaren". Hopman Romain nam het groepleiderschap over en Martin werd hopman.

Op kamp hadden de verkenners het over vruchtafdrijving toen er aardappelschillen in de rivier terecht kwamen.