Geschiedenis

Het kan niet worden ontkend: Scouting Ename heeft een rijk verleden achter zich en wellicht ook nogLord Baden Powell een mooie toekomst voor zich!
In dit onderdeel van de site kunt u wat meer lezen over deze rijke geschiedenis.

U vindt hier de geschiedenis van 1956 tot 1995 zoals ze door Guido Tack werd neergeschreven voor een brochure die werd uitgegeven ter gelegenheid van 45 jaar Scouting Ename.

De resterende jaren werden sindsdien telkenmale neergeschreven door een aantal leiders en leden van de Mastworp Ename.

Per scoutsjaar kunt u nalezen wie toen aalmoezenier, wie groepsleiding was, waar de kampen naartoe gingen en wat de jaarleuze was. Ook de verschillende kentekens zijn hier te bezichtigen.

We zijn er ons van bewust dat er op deze pagina's vast nog een aantal geschiedkundige foutjes zullen voorkomen. Vooreerst onze excuses daarvoor en ook ons vriendelijk verzoek om dit te melden aan de webmaster. Zo krijgt iedereen een correct beeld uit de, toch wel kleurrijke geschiedenis van onze jeugdbeweging.

Klik op het kenteken of op de jaarleuze om een verslagje te krijgen over dat scoutsjaar!

1956 - 1957

(nog geen kentekens)

Durf en doe

1957 - 1958

(nog geen kentekens)

Uw adel dient

1958 - 1959

(nog geen kentekens)

Blijheid bouwt

1959 - 1960

Graag en goed

1960 - 1961

Trek uw spoor

1961- 1962

Ga niet voorbij

1962 - 1963

Met lijn en kleur

1963 - 1964

Bouw nieuw

1964 - 1965

Van start tot meet

1965 - 1966

Aandacht voor de andere

1966 - 1967

Samen met anderen

1967 - 1968

Samen voor allen

1968 - 1969

Een nieuwe start

1969 - 1970

Graag gedaan

1970 - 1971

Speel het spel

1971 - 1972

Fijn dat je er bent

1972 - 1973

Ons mag je 't vragen

1973 - 1974

Echt aardig, rechtvaardig

1974 - 1975

Jouw gift, geestdrift

1975 - 1976

Het gaat van jezelf

1976 - 1977

Gewoon buiten, buitengewoon

1977 - 1978

Zet alles op het spel

1978 - 1979

Spelen voor de vrijheid

1979 - 1980

Zet je in... beweging

1980 - 1981

Geef me de vijf

1981 - 1982

'n vinger in de pap

1982 - 1983

Moet je meemaken

1983 - 1984

Scouting natuurlijk

1984 - 1985

Scouting natuurlijk... in actie

1985 - 1986

Scouting in-kleuren

1986 - 1987

Geen leuze, maar een doel

1987 - 1988

't is niet om het even

1988 - 1989

Vreemd uit de hoek

1989 - 1990

Het eerste zicht voorbij

1990 - 1991

En waarom niet? Daarom is geen antwoord

1991 - 1992

Doen we het zelf? Zelf gedaan

1992 - 1993

Op verkenning

1993 - 1994

Alles om het lijf

1994 - 1995

Plaats om te spelen, spelen, spelen

1995 - 1996

In Samenspraak

1996 - 1997

Tuur in de natuur

1997 - 1998

Scouting creatieve tijd

1998 - 1999

Graag gedaan

1999 - 2000

Droom me daar 'ns

2000 - 2001

Zet je in, leef je uit

2001 - 2002

Een spatje meer

2002 - 2003

Buiten is troef

2003 - 2004

Klinkt als scouting

2004 - 2005

Jong leren

2005 - 2006

Verdraai(de) wereld

2006 - 2007

One world, one promise

2007 - 2008

Samen in touw

2008 - 2009

Bureluren!

2009 - 2010

Anders getikt

2010 - 2011

Gloeiend erbij

2011 - 2012

Maak er een spel van!

2012 - 2013

Scouting gewoon DOEN!

2013 - 2014

Spelen overal bovenal

2014 - 2015

Tent vol talent

2015 - 2016

Be prepared

2016 - 2017

Grenzeloos groeien!

2017 - 2018

Allemaal abnormaal

2018-2019

Minder is meer

2019-2020

Scouts Moedig

2020-2021

t Zal wel zijn

2021-2022

Dromenland in zicht!

2022-2023

DAS Goesting

2023-2024

2023 logo speelstek reuzeplek