Modderspel Verkenners

Zaterdag 14 april zijn de verkenners op tocht gegaan naar de leemputten in Volkegem. 
Ze vroegen er al een heel jaar naar en de leiding vond dat ze dat wel eens verdienden. 
Zo gezegd,zo gedaan! Vol goede moed vertrokken ze met de fiets richting Volkegem. 
Bij het aankomen vreesden we dat het te droog ging zijn om ons goed vuil te maken, 
maar zoals je kan zien aan de beelden was die angst volledig ongegrond!